Resursöversikt.

VAD KOSTAR 1 KUSTBEVAKARE KONTRA , POLIS, SJUKHUSPERSONAL, BRANDMAN ?

Bilden till höger, Polishuset i Malmö. DN : " Ett dygn av brott - så få fall löser polisen".


••• Sjukhuspersonal 871.000kr/år/person (*550.000kr/år) •••

Källa Södersjukhuset. *SÖS har lämnat en årsredovisning där enbart personalkostnader framgår. 

AFTONBLADET


Varje dag dör 8 personer i vården till följd av misstag i vården. 58st i veckan, 250st i månaden.


 

••• BRANDMAN. 379.000kr/år- Källa regeringskansliet ••• 

 

Regeringskansliet: Förhållandena till sjöss och riskerna med alkoholpåverkan påminner i flera viktiga avseenden så starkt om situationen i vägtrafiken att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att införa samma nedre promillegräns för sjötrafiken som för vägtrafiken.

Någon "Dödens farled" finns inte. 
Farled Ryssundet


 

 


••• POLIS  729.000kr/år. ••• Källa: http://www.polisen.se/Om-polisen/Organisation/
Scanpix Björn Larsson Roswall

 


 

••• KUSTBEVAKARE : 1.370.000kr !! •••

Varje blås, KBV`s egna ord: prestation, kostar 3.000kr. Bara 2012 gjordes 3,200 blås, nästan 10mkr.


Från Uppdrag Gransknings reportage "Dåligt svenskt kustskydd trots fartyg för miljarder" och chatten så berättar 
UG´s reporter Pelle Westman att Kustbevakningen saknar pengar, de äskar 100-tals miljoner åren framöver.

KBV inför 2014 får inga ökade anslag. (källa KBV) Går back 133mkr, äskar 190mkr  för 2014. Regeringen : KBV kan förändras, minskas, avvecklas (länk)
”Regeringen ser allvarligt på Kustbevakningens avisering om kommande ekonomiska underskott och avser, i en samlad process i Regeringskansliet,
inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi.” Ur budgetpropositionen för 2014.
Kustbevakningen har sedan 2007 fört regelbundna dialoger med Försvarsdepartementet om obalansen mellan ekonomi och verksamhet som finns i Kustbevakningen.
Tillförs myndigheten inte heller då ytterligare anslag enligt äskandet, måste åtgärder vidtas med början under sommaren 2014 för att fram till 2016 kunna uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. En översyn av myndighetens uppdrag och ambitionsnivå måste göras, eftersom myndigheten då inte längre kan nå målen för verksamheten ens inom räddningstjänsten och inte heller leva upp till Sveriges internationella åtaganden. Övervakning och kontroll till sjöss som bidrar till ordning, säkerhet och god miljö skulle minska och i vissa fall upphöra helt."

Summering:

  • 1 kustbevakare, 1.370.000kr person och år.
  • 1 person på ett sjukhus, 871.000kr
  • 1 polis, 729.000kr.
  • 1 brandman, 379.000kr

 


Bert -Åke Varg.
Mest irriterad är han över att det var fyra sjöpoliser som stoppade honom.
– Det är ju för fan slöseri med skattemedel.

(S) politiker har reagerat på KBV "sysslor", motionerat.

Sveriges radio: Danska åttonde klassare skulle besöka en jämnårig skolklass på Östra Skolan i Malmö. 
Tråkigt nog ställdes besöket in med kort varsel: de danska föräldrarna vågade inte låta sina barn åka till den, enligt dom, livsfarliga staden.
Men 2 poliskårer jagar detta glas på sjön...med stor frenesi, för det är enkelt, ofarligt och politiskt populistiskt.


Sjöräddningen blev stoppad av 1 gummibåt med fyra kustbevakare under uppdrag för nykterhetskontroll.
Artikel här.

Repetition Leif GW: Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar.
Lättare att omhänderta en vanskött hamster än att utreda en våldtäkt. Och så vidare, och så vidare med kursen stadigt bort från det som riktigt polis­arbete handlar om.
- Må Gud bevara landet.   

SjörättsInstitutet
-Samhällsbelastning och styrd livsföring. Sjölagen innehåller 437 paragrafer. Av dessa handlar två om sjöfylleri. Dessa två paragrafer upptar den helt övervägande delen av de sjörättsavgöranden som Sjörättsinstitutet årligen får in från domstolarna: för det förlidna året var det cirka 116 domar om sjöfylleri mot 40 om andra sjörättsfrågor inklusive sådana som ligger utanför sjölagen.

Bilden befästs av andra iakttagare, och det verkar uppenbart att såväl våra domstolar som polisen, kustbevakningen, åklagarmyndigheterna och inte minst de åtalade själva måste lägga ner orimligt mycket tid och arbete på dessa ur risk- och skadesynpunkt mestadels harmlösa förseelser. Någon motsvarighet till denna ansamling av struntmål har vi inte sett på något annat rättsområde och inte heller i något annat lands sjörätt.


Relaterad artiklar: Vart är vi på väg ? samt Hur stort är problemet som ska lösas ?
samt Sjösportens delegationsförbund : 2 poliskårer?  Var behövs samhällets resurser bäst?
Det begås fler brott och värre brott i Göteborg över en enda helg, än det begås i hela Bohusläns skärgård under hela sommaren. Samma förhållande gäller i Stockholm i förhållande till Stockholms skärgård.


Åter till sidan: " Vart är vi på väg, endast 6% av brotten klaras upp.

 

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här