Alliansregeringen svek BÅTSVERIGE - svarade inte på skrivelserna

 

 

 SweBoat

Båtbranschens Riksförbund.
-Vi anser att det enda påvisbara resultatet av lagens införande är att vanliga människor blivit brottslingar utan att färre människor dödats eller skadats.  
• Sweboats skrivelse till regeringen •
 
(Ligger hos Näringsdepartementet;  N2013/1300/brev, lades ad acta dvs utan åtgärd i mars 2013)


 (klicka på bilden för hela artikeln)

 SXK's skrivelse till regeringen 
(Ligger under Justitiedepartementet; JU2014/3707/L5  (L5= enhet för lagstiftning, straffsrättsenheten) Ligger under utredning, ej färdigbehandlad. Handläggare Christer Lundh. (Kristina Nilsson registrator Justitie)

- Politikerna och andra så kallade förståsigpåare lägger på oss båtmänniskor och skärgårdsbor ett antal regler och beslut som har ingen eller mycket liten förankring i vår verklighet.

Den nya alkohollagstiftningen på sjön med 0,2 promilles gräns för sjöfylleri har ingen vetenskaplig förankring. Den är endast en nykterhetspolitisk lag stiftad för att tillfredställa en högröstad grupp ”nykterhetsaktivister”.


SXK, "båtpolitik".

Relaterad artiklar: SEILmagasinet.no. Ny promillegrense får den Svenska Kryssarklubben til å se rødt. 170.000medlemmar.  Klicka på bilden för artikel .

Här SBU´s press-realease, (eller klicka på SBU´s logga)
Båtriksdagen är Svenska Båtunionens högsta beslutande organ. Varje vår samlas delegater från SBU:s Båtförbund för att bestämma inriktingen för Svenska Båtunionen och besluta i frågor som väckts av Båtförbunden eller Unionsstyrelsen.

• SBU's skrivelse till regeringen 
(SBU, Båtfolket m.fl. ; Ligger under Justitiedepartementet; JU2013/1748/L5  (L5= enhet för lagstiftning, straffsrättsenheten) Ligger under utredning, ej färdigbehandlad. Handläggare Christer Lundh)


 

Robert Aschberg, medlem i styrelsen SSRS (sjöräddningssällskapet) i Båtliv i Maj 2014.
Märkligt ! Civilutskottet står bakom motionärerna att lagen följs upp men råder riksdagen att avslå motionerna !! ??


BåtSverige med prof i sjörätt Hugo Tiberg m-fl , SjörättsInstitutet ber regeringen om översyn.


Sjörättsinstitutet, medlem i Comité Maritime Internation (CMI)

Att inkräkta på denna frihet genom sakligt ogrundade förbud blir för detta båtfolk en klåfingrighet: som att tränga sig på i folks hem för att tillse att de håller sin konsumtion på en nivå som staten bestämt.
En sådan reglering manar inte till laglydnad; den styr utövarnas livsföring och förblir en oformlighet i rättsordningen.


 Svenska Livräddningssällskapet kritiserar lagen


 Ett flertal politiker motionerar att lagen bör ses över. 


Sjöpolisen ger stöd. Lagen onödig.


R E G E R I N G E N   N O N C H A L E R A R .  L Ä G G E R  L O C K E T  P Å.

(klicka på bilden)Är detta B.Asks svar till båtSverige
? via media.

- Regeringen ser inte över sjöfyllerilagen...förr eller senare en utvärdering..beror på hur ofta den tillämpas i domstol. /.
Betyder detta att man inte står för alla dessa löften om översyn?


Relaterad artikel: POLITIKER KOMMENTERAR.

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här