Nu: Debatt och nya motioner i CU 2017/18 CU2, men vad sades i CU14 2009/10?

 

CU14 2009/10  (<-länk)

Uppföljning
Utskottets förslag i korthet. Riksdagen avslår motionsyrkanden med krav [de rödgrönas] på ett tillkännagivande om att den nya lagstiftningen bör följas upp.
 

Förslag till riksdagsbeslut
Vi [rödgröna] anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:
 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om behovet av en uppföljning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2009/10:C6 yrkande 3 och 2009/10:C7.

” 
 
Utskottets ställningstagande. 
Enligt utskottets mening är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även i detta fall. Motionerna [de rödgrönas krav om uppföljning] C6 yrkande 3 och C7 bör därför avslås.” 
 

Motionerna med krav på uppföljning som avslogs:
Carina Moberg m.fl. (s, mp) anser i motion C7 att avgränsningen när det gäller vilka fartyg som ska omfattas av den föreslagna nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet. Ett tillkännagivande föreslås i enlighet härmed. 
Även i motion C6 av Egon Frid m.fl. (v) föreslås ett tillkännagivande om behovet av en utvärdering av effekterna av den föreslagna nya lagstiftningen om sjöfylleri (yrkande 3). 


 
Lars Tysklind (L) anförande 10:
 ”Den reservation som finns från den rödgröna oppositionen är på punkt 2 och handlar om uppföljning. 
Precis som Lennart Pettersson var inne på känns den [uppföljningen] på ett sätt ganska irrelevant, för det är ju ganska självklart att all lagstiftning ska följas upp. 
Skulle vi hålla på att reservera oss på det sättet får vi skicka med en reservation i varje lagstiftningsärende. 
Vi måste ju ändå utgå från att fattar man en ny lag måste man även följa upp att den fungerar. 
Med det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen. [d.v.s de rödgrönas reservation om krav på utvärdering.] Videolänk Lars Tysklinds anförande.
-
 
Skälet till avslag med krav på uppföljning var att man utgick från att lagen kommer följas upp, en självklarhet - enligt Lars Tysklind Liberalerna och CU. 
I annat fall måste det ju vara en reservation (om uppföljning) för varje lagstiftningsärende.
Men om det var en sådan självklarhet  - varför ställde då de rödgröna detta krav? 


-
Johan Löfstrand (S) är idag civilutskottets vice ordförande och satt i CU 2009/10.  
De rödgröna motsätter sig nu att utvärdera lagen i  2017/18 CU2  för att citat - "säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet" - vilket är ytterst anmärkningsvärt med tanke på att i flera år har CU avslagit motioner om uppföljning då CU har utgått från att "regering noga följer frågan och att en uppföljning sker".
Det förefaller att det är som så att det är endast när man sitter i opposition som man står bakom att följa upp vad lagen resulterat i och vad som framgår i CU14 2009/10

Var L står idag (2017) är höljt i dunkel. L svarar inte på mejl. L:s Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. är de i CU som är bäst att kontakta.
Av oppositionen är det än så länge officiellt att KD och M vill verkställa "självklarheten" i vad som sades i CU14 2009/10. 
Centerpartiet bör göra det då de har ett stämmobeslut om så från Åre. 

Om regeringen "noga följt frågan" hade regeringen konstaterat att lagen citat: "
inte omfattar de "fartyg" [fritidsbåtar] inte omfattar de fritidsbåtar den borde omfatta (därmed faller CU:s årliga avslag för motioner att utvärdera lagen) samt att oavsett båttyp - med eller utan alkohol - så är storleken på problemet som lagen ska lösa inte ens mätbart.

Denna promillelag är ett gott exempel på hur vansinnigt landets knappa brottsbekämpande resurser hanteras, vilket förklarar att inget annat land vill införa den.

Missa inte motionerna i CU2 2017/18 
och hur saken fortlöper.  Du kan kontakta CU:s ledamöter här.

Alltom02 vill påpeka att inför varje stundande val brukar sådana här valfiskelöften komma. Löften som visat sig vara noll och intet värda.


Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här