Perspektiv. Särintressens morallagar i nivå med när någon skadar riket.

Maria Ågren generaldirektör på Transportstyrelsen fick en bot på 70.000kr för att ha "lämnat ut nycklarna till konungariket Sverige".  (Aftonbladet)  Generaldirektören har 115.000 i månadslön (länk)  Boten på 70.000kr motsvarar 70 dagsböter (länk) (länk SVT)

Förmodligen har man riggat ett till gärningen lågt antal dagsböter - före skadeinventeringen - för att utse en syndabock som man inte kan straffa en gång till.
"Mörkandet  [regeringens] lyckades fram till början av juli i år då det avslöjades att det fanns ett strafföreläggande mot den förra general­direktören som gällde ”vårdslöshet med hemlig uppgift”. Ärendet hade aldrig ens gått till domstol varför det inte finns någon fällande dom mot Ågren som allmänheten kan ta del av." (Länk)

Dagsböterna hamnade i nivå med en segelbåt till havs för denne har tagit några pilsner till lunch i en segelbåt som råkar vara 11 meter istf 9,99 meter.


Hur är det möjligt att en generaldirektör som skadar riket erhåller tio dagsböter mindre än en seglare ute på öppet vatten - som hade ca 0,6‰ och bryter mot en nykterhetspolitisk lag - enligt rättsväsendet. (länk)
Högsta domstolen: "I målet är klarlagt att J.E. har framfört en segelbåt med en skrovlängd om drygt 11 meter, att det har rört sig om en relativt lång seglats på i huvudsak öppet vatten med begränsad trafikintensitet och att framförandet har skett i stort sett utan anmärkning." (länk)


0,33mg/L som J.E hade i sin segelbåt motsvarar ca 0,66 promille. Det är under den lagliga gränsen i UK, 0,8 för biltrafik, och strax över gränsen 0,5 på Autobahn med till stora delar fri fart. J.E hade heller inte i något annat land  (utom i ett fd östatsland) blivit bötfälld.
J.E hade inte fått några dagsböter om båtlängden varit något kortare - men får ändå ett initialt hårdare straff än generaldirektören som har "lämnat ut nycklarna till riket".

Not. Detta är den vägledande HD domen där omständigheterna ska vägas in.
HD satte sedan ned seglarens dagsböter från 80 till 50 dagsböter att jämföra med de 70 för att ha skadat rikets säkerhet.

Frågan är vad seglaren (eller någon annan) fått för böter under andra omständigheter och om saken inte "seglat" vidare till HD? 
Oavsett så är böterna för den skada generaldirektören tillfogat riket i samma härad som dagsböter tillhörande den världsunika nykterhetspolitiska morallagen på sjön.

Du kan enkelt kontakta politikerna >här< och framföra din åsikt. 

 

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här