Professorer: Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna


Sjöfyllerilagen löser inga viktiga problem men belastar däremot rättsystemet. En utvärdering brådskar om vi vill befria domstolarna från onödiga dussinmål och gynna livet till sjöss, skriver professorerna Hugo Tiberg och Mats Edenius. 

Landregler fungerar inte till sjöss. I juni 2010 infördes bilkörningens 0,2-promillegräns jämte slumpkontroller för båtar som kan göra 15 knop, och nu skryter man med att alkoholintaget på sjön har minskat. Men olägenheter som undertryckts alltifrån början finns inte med i bedömningen. Att något är lurt kan man ana, då vår nyreglering saknar motstycke i världen, inklusive våra grannländer. Finland avslog 2012 ett förslag om 0,5-promillesgräns, eftersom ”det inte har framkommit något vägande skäl att göra en sådan ändring”. Norge har lagt ett ändringsförslag i malpåse. Danmark har inga planer på en strängare ordning.

Vår minskade promillehalt svarar inte mot minskat olyckstal. Från 2012 till 2013 har olyckorna ökat. Knappast någon följd av minskat alkoholbruk, men det talar för en utvärdering. Det gäller så mycket mera som siffror från de senaste 20 åren visar att få båtolyckor sker inom det nya straffområdet upp till 1 promille.

En utvärdering är nu efterfrågad från flera håll. Efter en växande kritik mot ”sjöfyllerilagen” har våra största båtorganisationer Svenska Båtunionen och Kryssarklubben liksom båtbranschens Sweboat krävt en sådan. I riksdagen har motioner från både borgliga och opposition ställts för en översyn. Ett enhälligt civilutskott slöt i januari upp bakom kravet och hänsköt till regeringen att ta tag i frågan. Men därifrån är det tyst.

Kanske tycker man att det inte är någon brådska, för ingen mår väl illa av att vara nykter på sjön? Låt oss se om denna inställning är hållbar.

1. Det sakligt nya i ”sjöfyllerilagen” är att den stadgar straff utan krav på sjöbrott, skada eller märkbart felgrepp. Även tidigare var samma påverkan straffbar om den haft menlig inverkan på båtförandet. Men nu straffas alltså den som fört sin båt oklanderligt för att han eller hon intagit en öl eller ett glas vin, och detta även om båtturen framtvingats av vindskifte eller något nödvändigt ärende. Eftersom knappast några risker kunnat härledas från dessa låga alkoholhalter blir effekten av straffbeläggningen en kränkt rättskänsla hos den drabbade och en allmänt skadad tilltro till rättsordningen bland båtfolket.

2. Den nya lagens låga promillehalt har i förening med de nya slumpkontrollerna gett en oerhörd tillströmning av mål och ärenden till domstolar och myndigheter. Vi har för 2013 konstaterat sju och en halv gånger så många domar om sjöfylleri som för alla andra sjörättsbrott sammantagna. Hos polis och kustbevakning ger insatserna poäng i lagföringsstatistiken, men till skada för rättssäkerheten ifråga om bostadsinbrott och andra för allmänheten viktiga områden där uppklarningsfrekvensen är sämst i Norden.

3. Antalet åtal för påverkan under 1 promille har minskat efter en topp vid lagens tillkomst. En rimlig förklaring är att båtförarna, medvetna om åtalsrisken, stannar i hamn i stället för att ge sig ut på sjön. Det kan förstås medföra en viss minskning av antalet olyckor, proportionellt med minskade sjötimmar, men en sådan kan inte åberopas som stöd för fyllerilagens effekt, och minskat fritidsbåtsliv är ingen önskad effekt.

4. Medan ingen olycksrisk kan påvisas för det nykriminaliserade ”enkla” sjöfylleriet är den så mycket tydligare för det grova fylleribrottet över 1 promille. Här märks ingen minskning i domar, och de som fälls för sådant brott är i majoritet bland sjöfylleriåtalade. Kollisioner, grundstötning, uppkörning på land, dödsfall och personskador är starkt representerade i detta segment. Men här är lagföringen så stelbent att straffen inte får anpassad verkan. Villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst har blivit standardstraff, för felfri körning med en dryg promille eller stilla puttrande med fiskedrag längs insjöns vassrugge, lika väl som för den som med hög promille mörkerkört utan ljus, grundstött och skadat sina passagerare.

5. Sjölagen föreskriver att sjömål ska upptas av sjörättsdomstol, varav sju finns i landet. Dessa ska hantera och utveckla sjörätten till ändamålsenlighet och gagn för sjöverksamheten. Det ges en möjlighet att vid behov låta mål om nöjesbåtar gå till vanlig avdelning, men det är ett misstag att tro att behovet av konsekvent rättsutveckling skulle saknas på detta område. Som läget blivit med alla dessa struntmål är specialiseringen bortglömd, och seriös rättsutveckling saknas på området. Domstolarnas oförmåga att bedöma det för dem ofta obekanta båtområdet spär på rättsföraktet. Femtonknopsgränsen, införd för att dessa farter ansetts ”billiknande”, tas till när gummijollen som befunnits treknopa med gäster och grejor ut till båten visar sig kunna plana i 15 om föraren är ensam. Den allmänna nödregeln som skulle ursäkta den lättbeskänktes flyttning från en utsatt ankarplats ges tillämpning endast om han inväntat att läget blivit farligt. Man är främmande för vem som ska svara för framförande och för vikten av navigering. Man straffar den erfarna ägaren som tagit över för tilläggning sedan den anlitade nyktra ersättaren visat sig inte klara skivan.

Ingen brådska, alltså? Tja, inte om man vill fortsätta kränka rättskänslan hos de träffade och sänka båtfolkets tilltro till rättsordningen. Inte om man vill fortsatt belasta domstolarna med sju gånger flera struntsaker än seriösa mål om verklig sjösäkerhet. Inte om man vill strypa ett riktigt båtliv till förmån för bryggsnack med båtarna samlande bottenväxt bakom pirnocken. Inte om farligt grovfylleri ska ägnas förstrött ointresse utan tanke på sjösäkerhet. Inte om man vill lämna båträtten outvecklad i händerna på allmänna domstolar.

Men bråttom är det om vi vill ge båtfolket tilltro till rättssystemet, om vi vill befria domstolarna från onödiga dussinmål och polisen från konstgjorda brott, gynna livet till sjöss och utveckla rättsprinciper för ett säkert båtliv.

Den som påstår att fakta inte stöder en översyn har inte letat. Tid för utvärdering är nu.

Hugo Tiberg, professor emeritus i sjörätt,
Stockholms universitet

Mats Edenius, professor i informationssystem,
Uppsala universitet

 

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här